Färger

De färger som vi vanligtvis använer oss av vid tillverkning av nya Osis optimister samt E-jollar finner du här.

Jolle på tak